•  
  •  
  •  

 

 

 

ЗА КОНТАКТ С ДИРЕКТОРА НА ПГССТ - БЯЛА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

 

ТЕЛЕФОН : +359 5143 23 63

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: pgss_biala@abv.bg

 

Добре дошли

ПРОФЕСИИТЕ

 

     Училището извършва обучение по две от най-атрактивните и актуални за момента професии за развитието на туризма в черноморския регион - "Администратор в хотелиерството" и "Готвач".

    Обучението на учениците по професията "Администратор в хотелиерството" е с 5-годишен срок. Право да кандидатстват в дневна форма на обучение имат всички ученици завършили основно образование след 7 клас, но не по-възрастни от 17 години. В училището могат да се запишат и желаещи да се обучават в самостоятелна форма на обучение.

   Обучението на учениците по професията "Готвач" е с 5-годишен срок. Право да кандидатстват в дневна форма на обучение имат всички ученици завършили основно образование след 7 клас, но не по-възрастни от 17 години. В училището могат да се запишат и желаещи да се обучават в самостоятелна форма на обучение.

     Приемът се извършва с конкурс по документи и балообразуващи предмети определени с решение на Педагогическия съвет. Обучението по информатика и информационни технологии се провежда в модерно обзаведен компютърен кабинет. Изучават се приложни програмни продукти.

      Учебните и производствни практики се провеждат в реални условия на реални работни места, в съвременния хотелски комплекс "Сол Луна Бей Ресорт" град Бяла и хотелски бази, с които училището е в договорни отношения. Училището участва в регионални и национални състезания по професията, на които завоюва призови места.

 

https://drive.google.com/file/d/1Dtu0iug4szLQYJazsMgaSh9xm3HAsOVj/view?usp=sharing