•  
  •  
  •  

 

 

За нашите партньори

  • Хотел „Сол Луна Бей Ресорт“ е партньор на ПГССТ гр. Бяла, област Варна от 2008 година. В хотелския комплекс учениците провеждат своите учебни и производствени практики в реална работна среда. От 2014 година, с активното партньорство на хотела, училището успешно участва в проекта на МОН "Ученически практики".           
  • За годините на съвместно партньорство между ПГССТ гр. Бяла и хотел "Сол Луна Бей Ресорт", своята професионална квалификация са придобили над 150 ученици по професиите "Администратор в хотелиерството" и "Готвач".