•  
  •  
  •  

 

 

Приоритети:               

  

1. Висок процент на придобилите втора и трета степен на  професионална квалификация ученици.  

 

2. Качествена професионална квалификация на завършващите,  основана на изградена система от знания, умения, компетенции и  отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда.  

 

3. Съвместна  дейност с партньори от бизнес средата в региона в областта на леката промишленост и обслужването и сключването на договори за практическо обучение във фирмите за придобиване втора и трета квалификационна степен.  

 

4. Разнообразна обществена изява на професионалната подготовка  на учениците чрез ревюта, изложби, базари и медиите за издигане престижа на училището.  

 

5. Участие в общински, регионални и национални конкурси и  състезания по професии.  

 

6. Повишаване професионалната квалификация и езикова подготовка на Европейско ниво чрез практики в страни от Европейския съюз.