•  
  •  
  •  

 

 

Актуална информация

ЗАПОВЕД № РД 07-256/15.04.2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ОТНОСНО ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

 

ЗАНИМАНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 13 - 16 АПРИЛ 2020 ГОДИНА.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-253/10.04.2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 07-241/15.03.2020 ГОДИНА.

 

Заповед № РД 01-195/10.04.2020 г. на МЗ за удължаване срока на противоепидемични мерки на територията на Република България до 13.05.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-243/27.03.2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД    № РД 07-241/15.03.2020 ГОДИНА.

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГССТ ГРАД БЯЛА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ - 23 МАРТ 2020 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД № РД 07 00-207/19.03.2020 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА ЛИЦА ПОД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

 

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ!

 

РЕСУРСИ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ПГССТ - БЯЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГССТ ГРАД БЯЛА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ.

 

ЗАПОВЕД № РД 07-241/15.03.2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 16.03.2020 ГОДИНА.

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020 ГОДИНА.

 

Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

 

Заповед № РД 07 00-199/16.03.2020 г. на Кмета на Община Бяла.