•  
  •  
  •  

 

 

Контакти

ЗА СПРАВКИ И ВЪПРОСИ

тел./факс: 05143 23-63 Дирекция
                
05143 23-18 Счетоводство

е-mail: pgss_biala@abv.bg
 

АДРЕС

п.к. 9101 гр. Бяла, обл. Варна

ул. "Йордан Ноев" 75