•  
  •  
  •  

 

 

Екип

 

 

РЪКОВОДЕН

Господин Шейтанов                                                            Директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Стефка Панайотова                                                              Старши учител 

Лилия Нейкова                                                                      Старши учител  

София Дерменджиева                                                         Учител

Добринка Янева                                                                    Учител

Юлия Костина                                                                        Учител

Василена Баналиева                                                            Учител

Николина Лукова                                                                   Учител

Риза Риза                                                                                Учител

Галина Великова (заместващ учител по БЕЛ)

Минка Петрова (заместващ учител по География и икономика)

Деян Янчев                                                                            Лектор

Ангелина Панчева                                                                Лектор

Любомир Любенов                                                               Лектор

Нели Неделчева                                                                    Лектор

Пламена Василева                                                                Лектор
 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ

Веселина Костадинова       Завеждащ административно-техническа служба (ЗАТС)

Хрисулина Божкова            Главен счетоводител

Керанка Тодорова               Касиер-домакин

Цветанка Христова             Чистач/хигиенист