•  
  •  
  •  

 

 

             

                      Прием 2019/2020

          През учебната 2019/2020 година ПГССТ гр. Бяла ще извърши обучение на ученици по една от най-атрактивните и актуални за момента за развитието на туризма в черноморския регион професии:

    ♦ „Администратор в хотелиерството“ за учениците завършили основно образование след 7 клас  - с 5-годишен срок на обучение и трета степен на професионална квалификация.

          Учебните и производствените практики на учениците се провеждат в най-големия хотелски комплекс в района хотел «Сол Луна Бей Ризорт».

          Учениците имат възможност да придобият допълнителна практическа квалификация с участието си по по проект «Ученически практики».

            Ще могат да кандидатстват за участие в проект по програмата Еразъм+ "Професионална практика в Италия", който ще се проведе през периода от 21 юни до 11 юли 2020 година.

              

         ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ

         След завършване на 12 клас и успешно полагане на държавните зрелостни изпити учениците получават ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА

 

        ПРИЕМ 2019/2020

        Приемът на ученици след завършен 7 клас по професията «Администратор в хотелиерството» ще се извърши централизирано от РУО – Варна чрез конкурс по документи.

Балообразуващи предмети:

  Български език и литература НВО   х 3

 ● Математика НВО  х 1

 ● Оценките от предметите Български език и литература и География и икномика от свидетелството за основно образование.

       

        СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ:

  • ЗА ПРОФЕСИЯТА «АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО»

Първо класиране - 03.07. - 05.07.2019 г. вкл.

Второ класиране - До 16.07.2019 г. вкл.

Трето класиране - 24.07. - 25.07.2019 г. вкл.     

          Документите се подават онлайн или в сградите на определените от РУО - Варна училища-гнезда.

 

         СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • ЗА ПРОФЕСИЯТА «АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО»

Първо класиране - До 16.07.2019 г. вкл.

Второ класиране - До 22.07.2019 г. вкл.

Трето класиране - 31.07.2019 г. вкл.     

 

          НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

          - Заявление за участие в класирането (попълва се на място);

          - Копие от свидетелство за завършено основно образование;

          - Медицинско свидетелство (или копие от него).

          ПГССТ гр. Бяла има готовност да помогне на кандидатите при електронно подаване на документите в сградата на училището.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по приемането на ученици в ПГССТ гр. Бяла през учебната 2019/2020 година.