•  
  •  
  •  

 

 

             

                      Прием 2020/2021

          През учебната 2020/2021 година ПГССТ гр. Бяла ще извърши обучение на ученици по една от най-атрактивните и актуални за момента за развитието на туризма в черноморския регион професии:

    ♦ „Готвач“ за учениците завършили основно образование след 7 клас  - с 5-годишен срок на обучение и втора степен на професионална квалификация.

          Учебните и производствените практики на учениците се провеждат в най-големия хотелски комплекс в района хотел «Сол Луна Бей Ресорт».

          Учениците имат възможност да придобият допълнителна практическа квалификация с участието си по по проект «Ученически практики».

           

       ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ

         След завършване на 12 клас и успешно полагане на държавните зрелостни изпити учениците получават ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ВТОРА

 

        ПРИЕМ 2020/2021

        Приемът на ученици след завършен 7 клас по професията «Готвач» ще се извърши централизирано от РУО – Варна чрез конкурс по документи.

Балообразуващи предмети:

  Български език и литература НВО   х 3

 ● Математика НВО  х 1

 ● Оценките от предметите Математика и Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.

       

        СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ:

  • ЗА ПРОФЕСИЯТА «ГОТВАЧ»

Първо класиране - 03.07. - 07.07.2020 г. вкл.

Второ класиране - До 16.07.2020 г. вкл.

Трето класиране - 24.07. - 27.07.2020 г. вкл.     

          Документите се подават онлайн.

 

         СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • ЗА ПРОФЕСИЯТА «ГОТВАЧ»

Първо класиране - До 16.07.2020 г. вкл.

Второ класиране - До 22.07.2020 г. вкл.

Трето класиране - 30.07.2020 г. вкл.     

 

          НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

          - Заявление за зписвне (попълва се на място);

          - Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;

          - Медицинско свидетелство - оригинал.

https://drive.google.com/file/d/1Dtu0iug4szLQYJazsMgaSh9xm3HAsOVj/view?usp=sharing

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по приемането на ученици в ПГССТ гр. Бяла професия "ГОТВАЧ"  учебна 2020/2021 година.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ГОТВАЧ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.