•  
  •  
  •  

 

 

Учебни планове

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2017 ГОДИНА.

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН "ГОТВАЧ" 2017 ГОДИНА.

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН "ГОТВАЧ" 2004 ГОДИНА.

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2009 ГОДИНА.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "ГОТВАЧ" 2018/2019 ГОДИНА 8 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2018/2019 ГДИНА 9 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2017/2018 ГОДИНА 8 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "ГОТВАЧ" 2017/2018 ГОДИНА 9 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 2017/2018 ГОДИНА 10 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 2017/2018 ГОДИНА 11 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2017/2018 ГОДИНА 12 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2019/2020 ГОДИНА 8 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "ГОТВАЧ" 2019/2020 ГОДИНА 9 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2019/2020 ГОДИНА 10 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "ГОТВАЧ" 2020/2021 ГОДИНА 8 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2020/2021 ГОДИНА 9 КЛАС.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "ГОТВАЧ" 2020/2021 ГОДИНА 10 КЛАС.

УЧИЛЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 2020/2021 ГОДИНА 11 КЛАС.