•  
  •  
  •  

 

 

Делегиран бюджет

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА 2016 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ Н ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА 2019 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА 2020 ГОДИНА.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОСДИНА.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УТВЪРДЕЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ПГССТ ГРАД БЯЛА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА.