•  
  •  
  •  

 

 

Ваканции

          Съглаасно Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 година на Министъра на образованието и науката за учебната 2018/2019 година се опрделят:

 

1. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧНИЕ НА ЛЯТНАТА:

ЕСЕННА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.

КОЛЕДНА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.

МЕЖДУСРАЧНА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 05.02.2019 г. 

ПРОЛЕТНА ЗА VІІІ - ХІ КЛАС - 30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.

ПРОЛЕТНА ЗА ХІІ КЛАС - 05.04.2019 г. - 07.04.2019 г.

 

2. НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г.                 ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г.                 Втори ДЗИ

25.05.2018 г.                  Неучебен, но присъствен по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

3. НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

06.02.2019 г. - за VІІІ - ХІІ клас

 

 

4. КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

15.05.2019 г. - за ХІІ клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г. - за VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)