•  
  •  
  •  

 

 

Ваканции

          Съглаасно Заповед № РД 09-2148/27.08.2019 година на Министъра на образованието и науката за учебната 2019/2020 година се опрделят:

 

1. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧНИЕ НА ЛЯТНАТА:

ЕСЕННА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл.

КОЛЕДНА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл.

МЕЖДУСРОЧНА ЗА VІІІ - ХІІ КЛАС - 05.02.2020 г. 

ПРОЛЕТНА ЗА VІІІ - ХІ КЛАС - 11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл.

ПРОЛЕТНА ЗА ХІІ КЛАС - 16.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

 

2. НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г.                 ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г.                 Втори ДЗИ

25.05.2020 г.                 Неучебен, но присъствен по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската

                                      писменост

09.06.2020 г.                 НВО по БЕЛ за учениците от 10 клас

11.06.2020 г.                 НВО по МАТЕМТИКА за учениците от 10 клас

 

3. НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

06.02.2020 г. - за VІІІ - ХІІ клас

 

 

4. КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

14.05.2020 г. - за ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2020 г. - за VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)