•  
  •  
  •  

 

 

За зрелостниците

 

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПРОВЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

 

ВАЖНО!

Подаването на заявления за допускане до ДЗИ сесия май-юни на учебната 2018/2019 година се извършва от 05 март до 18 март 2019 година /включително/.

 

ВАЖНО!

Срокът за подаване на заявления за явяване на ДИ за СПК сесия юни-юли на учебната 2018/2019 година е до 10 май 2019 година /включително/.