•  
  •  
  •  

 

 

За зрелостниците

 

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРИЛСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

 

 

ВАЖНО!

Подаването на заявления за допускане до ДЗИ сесия май-юни на учебната 2019/2020 година се извършва от 04 март до 17 март 2020 година /включително/.

 

ВАЖНО!

Срокът за подаване на заявления за явяване на ДИ за СПК сесия юни-юли на учебната 2019/2020 година е до 17 март 2020  година /включително/.