•  
  •  
  •  

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

 

         В изпълнение на  решение на директора на РЗИ гр. Варна ( т. 8 от Протокол № 1 от 27.01.2020 година), със заповед № РД 07-194/28.01.2020 година на директора на ПГССТ гр. Бяла, е преустановен учебният процес в учебното заведение от 28.01.2020 година до 05.02.2020 година включително. Учебните занятия се възобновяват на 06.02.2020 година - четвъртък.