•  
  •  
  •  

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

 

         СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Съгласно заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-2980/28.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г.(включително):

  • се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от гимназиален етап на образование /VIII – XII клас/;
  • учебните часове продължават в електронна среда от разстояние;
  • учебната практика ще се провежда в електронна среда от разстояние.

 

Господин Шейтанов - директор ПГССТ гр. Бяла