•  
  •  
  •  

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

С решение на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е преустановен учебният процес в училищата от област Варна от 22.01.2019 година до 04.02.2019 година включително. 05.02.2019 година е неучебен ден(междусрочна ваканция). Учебните занятия се възобновяват на 06.02.2019 година - сряда.